Մենք աջակցում ենք մեր հաճախորդներին արդյունավետության հաջորդ մակարդակ անցնել:

Ծառայություններ

Որպես բազմաթիվ կազմակերպությունների հետ աշխատող խորհրդատուներ, մենք հնարավորություն ունենք մեր հաճախորդներին օգնել՝ գաղափարները հարստացնելով տարբեր գործարարության պրակտիկաներից փոխառնված գիտելիքներով։

Ոլորտներ

Ի-Վի Քոնսալթինգի թիմն ունի տարբեր ոլորտներում աշխատելու լայն փորձառություն: Մեր փորձառությունը ներառում է այնպիսի, ոլորտներ ինչպիսիք են ՏՏ, շինարարություն, անշարժ գույք և այլն։

ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ

image testerminal
Թվային ռազմավարության մշակում

Բանկի զարգացման նոր ռազմավարական առաքելությունն է դառնալ ամենանորարար և առաջադեմ առևտրային բանկը Հայաստանում։ Ծրագրի շրջանակներում մշակվեց ռազմավարություն, որն ուղղված էր բանկի գործառնությունների և ծրագրերի համալիր թվայնացմանը։

Թվային ռազմավարության մշակում
Թվային ռազմավարության մշակում
Միջազգային խոշոր ագրոբիզնես ոլորտի ընկերություն

Ի-Վի Քոնսալթինգն աջակցել է ընկերությանը նույն ոլորտում գործող տեղական ընկերության ձեռք բերման գործարքի իրագործմանը։ Գործարքի նպատակն էր ապահովել շահութաբերության ավելի բարձր մակարդակ։ Գործարքը ներառում էր $1,3մլն վարկային ֆինանսավորում։

Միջազգային խոշոր ագրոբիզնես ոլորտի ընկերություն
Միջազգային խոշոր ագրոբիզնես ոլորտի ընկերություն
Սննդի և խմիչքների ներկրող ընկերություն

Ի-Վի Քոնսալթինգը հանդես եկավ որպես 1C ERP ինտեգրատոր՝ համագործակցելով առաջատար ՏՏ ընկերության հետ։ Ծրագիրն օգնեց մեր պատվիրատուին օպտիմալացնել առաջադրանքների կառավարման գործընթացը, ավտոմատացնել ներքին տեղեկատվության հոսքը, բարելավել վաճառքի գործառույթը։

Սննդի և խմիչքների ներկրող ընկերություն
Սննդի և խմիչքների ներկրող ընկերություն
Հայաստանի աշխատաշուկայի զարգացումների ուսումնասիրություն

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում բակալավրիատի նոր ծրագրերի ներդրման առաջարկներ:ՀԱԱ ,2016:Ի-Վի Քոնսալթինգն աջակցել է Հայաստանի ամերիկյան համալսարանին ավելի լավ պատկերացում կազմելՀայաստանում բարձրագույն կրթության նախապատվությունների և աշխատաշուկայի հեռանկարների վերաբերյալ: Իրականացված ուսումնասիրությունը նպաստել է ՀԱՀ-ին նոր ուսումնական ծրագրեր մեկնարկելճարտարագիտական և տվյալագիտության ոլորտներում բակալավրիատի մակարդակի վրա:

Հայաստանի աշխատաշուկայի զարգացումների ուսումնասիրություն
Հայաստանի աշխատաշուկայի զարգացումների ուսումնասիրություն
Կորպորատիվ կենտրոնի կազմակերպական կառուցվածքի նախագծում

Դիվերսիֆիկացված բիզնեսներ ունեցող ընկերությունների առաջատար հայկական խումբ:Մենք նախագծեցինք և օգնեցինք ներդնել կորպորատիվ կենտրոնի արդյունավետ կազմակերպական կառուցվածք, որը լավագույնս համապատասխանում էր լայնորեն դիվերսիֆիկացված բիզնեսների ներքին բնութագրերին: Վերջնական ընտրության համար կազմվեցին ֆունկցիոնալ կենտրոնացվածության տարբեր մակարդակներ ենթադրող տարբերակներ, որոնց միջև ընտրությունը կատարվեց համեմատական վերլուծության և կազմակերպության հետ համադրելիության ստուգման հիման վրա:

Կորպորատիվ կենտրոնի կազմակերպական կառուցվածքի նախագծում
Կորպորատիվ կենտրոնի կազմակերպական կառուցվածքի նախագծում

Ակնարկներ

Բոլորը
Երկրների ակնարկներ
Գործարար ակնարկներ

Սոցիալական ցանցեր

See Manuk Hergnyan's latest interview with CivilNet’s host interviewer Aleksandr Grigoryan on the recent economic dynamics and competitiveness of Armenia #EconomicTalks #EVConsulting

Posted by EV Consulting on Thursday, November 14, 2019