Մարքեթինգային խորհրդատվություն

 
shadow

Մարքեթինգում սխալվելը կործանարար է գործարար ոլորտում:

Գլոբալացված աշխարհը բոլոր շուկաները դարձրել է չափազանց մրցակցային` ստիպելով ընկերություններին պայքարել յուրաքանչյուր սպառողի համար: Մյուս կողմից` թվային հեղափոխությունը ամբողջովին վերափոխում է մարքեթինգի գործառույթներն ու գործիքակազմը:
Մենք օգնում ենք մեր հաճախորդներին՝  հայթայթելով կարևորագույն և նպատակային տեղեկատվություն: Օգնում ենք մեր հաճախորդներին ավելի լավ հասկանալ սպառողների կարիքները, ձևավորել տարբերակված արժեքային առաջարկներ` հիմնված բրենդի առանցքային արժեքների վրա, արդյունավետորեն հաղորդակցվել սպառողներին թիրախավորելու համար և անընդհատ մոնիթորինգի ենթարկել իրենց շուկայական կատարողականը:  Նշված նպատակների համար մենք առաջարկում ենք ամբողջական մարքեթինգային այնպիսի գործիքակազմ, որը լավագույնս հասցեագրում է բիզնեսի խնդիրները: 
 
Շուկայական հետազոտությունների կարողություններ 
 
Փորձառու հարցազրուցավարների մեծ ցանց: Հարցումների իրականացման համար Ի-Վի Քոնսալթինգն օգտագործում է ամբողջ Հայաստանով տարածված փորձառու հարցազրուցավարների իր մեծ ցանցը, որոնցից յուրաքանչյուրն  վերապատրաստումներ է անցնում յուրաքանչյուր հանձնարարությունից առաջ: Ներկայումս Ի-Վի Քոնսալթինգի հետ աշխատում են բազմապրոֆիլ փորձ ունեցող շուրջ երեսուն հարցազրուցավար: 
Բարձրակարգ հեռախոսային հարցումների (CATI) համակարգ: 2009-ին Ի-Վի Քոնսալթինգը ձեռք բերեց և այժմ կիրառում է TCI տեխնոլոգիայով հագեցած  ամենաժամանակակից հեռախոսային հարցումների (CATI) ստուդիան, որը հարցազրույցների բարձրորակ ձայնագրման հնարավորություն է տալիս: Ծառայությունների բարձր որակն ապահովելու նպատակով մենք ընտրել ենք այս տեխնոլոգիան առաջարկող համաշխարհային առաջատարներին: CATI համակարգում ներդրված TCI տեխնոլոգիան թույլ է տալիս ձայնագրել բոլոր հեռախոսային հարցազրույցները` ապահովելով դաշտային հետազոտությունների վերահսկողությունն ու հեռախոսահամարների ավտոմատ վերահավաքումը` այդպիսով կրճատելով նախագծի վրա ծախսվող ժամանակը: 
 

Ծառայություններ

  • Սպառողների կողմից օգտագործման և վերաբերմունքի հետազոտություն:
  • Շուկայի սեգմենտավորում:
  • Շուկայի զննում (կոմերցիոն դյու դիլիջենս): 
  • Շուկա մուտք գործելու և ընդլայնման ռազմավարությունների մշակում:
  • Բրենդի գնահատում և համեմատական վերլուծություն:
  • Գովազդային արշավի արդյունավետության գնահատում:  
  • Սպառողների բավարարվածության և հավատարմության գնահատում: 
  • Վաճառքի գործառնության օպտիմիզացիա :
 

Աշխատանքի օրինակներ

Շուկայական իրագործելիության հետազոտություններ խոշորամասշտաբ ներդրումային նախագծերի համար

Պետություն և մասնավոր ներդրող 

Ի-Վի Քոնսալթինգն իրականացրել է իրագործելիության հետազոտություններ Հայաստանում նոր պղնձաձուլարանի կառուցման և ֆոտովոլտայիկ ապրանքների արտադրության կազմակերպման համար: Հետազոտություններն իրենց մեջ ներառեցին շուկայի կառուցվածքի և զարգացման միտումների խորը վերլուծություն, ծախսերի կառուցվածքի բենչմարքինգ և այլն: Գնահատման արդյունքների միջոցով կազմվեց ծախսեր-օգուտներ մանրակրկիտ վերլուծություն, ինչպես նաև ընդգծվեցին ներդրումային նախագծերի առանցքային ռիսկերը: Չնայած նախնական դրական տրամադրվածության` մենք խորհուրդ տվեցինք ներդրողներին խուսափել այդ ներդրումներն իրականացնելուց` հաշվի առնելով շահույթ/ռիսկ անբարենպաստ հարաբերակցությունը: 

Շուկայի սեգմենտավորման ուսումնասիրություն պաղպաղակի արտադրության ոլորտում

Կաթնամթերք արտադրող առաջատար ընկերություն 

Օգտագործման և վերաբերմունքի խորքային հետազոտությամբ ի հայտ բերված արդյունքների հիման վրա Ի-Վի Քոնսալթինգն իրականացրեց շուկայի սեգմենտավորում պաղպաղակի ապրանքային կատեգորիայում, ինչն օգնեց հաճախորդին նույնականացնել շուկայի գրավիչ և հեռանկարային սեգմենտները և մշակել նոր, թիրախավորված ապրանքներ: 

Ռեբրենդինգային հետազոտություններ

Հայաստանի առաջատար բջջային հեռահաղորդակցային ընկերություն 

Օտարերկրյա բջջային ընկերության կողմից կլանվելուց հետո մենք օգնեցինք հաճախորդին գնահատել այն բրենդի ուժը և վերջինիս նկատմամբ հաճախորդների կապվածությունը, ինչն իր նպաստը բերեց ռեբրենդինգային ռազմավարության շուրջ բանակցությունների ժամանակ: 

Բրենդի բենչմարքինգ և հաճախորդների բավարարման հետազոտություններ
shadow

Հայաստանի առաջատար բջջային հեռահաղորդակցային ընկերություն 

Ի-Վի Քոնսալթինգը հանդես է գալիս որպես առաջատար բջջային հեռահաղորդակցային ընկերության երկարաժամկետ գործընկեր` իրականացնելով բրենդի կատարողականի պարբերական գնահատումներ և հաճախորդների բավարարվածության հետազոտություններ: Ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս հաճախորդներին առնչվող ոլորտներում կատարողականի առանցքային ցուցանիշների (KPI) հիման վրա կառավարում իրականացնել: Բրենդի կանոնավոր բենչմարքինգային հետազոտությունների միջոցով մենք հետևում և վերլուծում ենք բրենդի կատարողականը մրցակիցների համեմատ: