ԱԿՆԱՐԿՆԵՐ

Մեր ակնարկները, որ առնչվում են
տարբեր թեմաների՝ սկսած մակրոտնտեսությունից
մինչ բիզնեսում թվային հեղափոխությունը,
նպատակ ունեն օգնել մեր ընթերցողին՝
հասկանալու ամենակարևոր միտումները:

Երկրների Ակնարկներ

Մենք մեծապես կարևորում ենք ներկայիս տնտեսական գործընթացների վերլուծությունն ու դինամիկան մեր գործունեության թիրախային ոլորտներում: Մենք շարունակաբար կատարելագործում ենք մեր մակրո և միկրոտնտեսական միջավայրի գիտելիքային պաշարը մի շարք ԱՊՀ երկրներում հետազոտությունների միջոցով:

Գործարար Ակնարկներ

Մենք մեծ նշանակություն ենք տալիս տեխնոլոգիաների, բիզնես միջավայրի և սպառողական պահանջարկի ուսումնասիրությանը՝ ավելի ճշգրիտ հասկանալու համար մեր հաճախորդների նոր բիզնես հնարավորությունները և նրանց համար ռազմավարական ուղղությունների տարբերակները: