Հազարամյակի զարգացման նպատակներ. առաջընթացի ազգային զեկույց Հայաստան 2015

Զեկույցը վերլուծում է Հայաստանի կատարողականը բոլոր թիրախային ցուցանիշների գծով, սոցիալական և տնտեսական համատեքստում, որոնք ազդել են յուրաքանչյուր ՀԶՆ բնագավառի զարգացումների վրա, ինչպես նաև ապահովում է կայուն զարգացման նպատակների առաջնահերթության նախնական առաջարկություններ:  Կարդալ զեկույցն ամբողջությամբ >>