Հայաստանի Ազգային Մրցունակության Զեկույց 2017

Սույն զեկույցը համապարփակորեն լուսաբանում և վերլուծում է Հայաստանի տնտեսական կատարողականը վերջին 25 տարվա ընթացքում: Զեկույցը հիմնականում ուշադրություն է դարձնում չորրորդ արդյունաբերական հեղաշրջմանը, բեկումնային տեխնոլոգիաների տարածմանը, դրանց ընդհանրական ազդեցությանը և Հայաստանի համար ստեղծվող հնարավորություններին: Զեկույցը նպատակաուղղված է մասնավոր և պետական հատվածների միջև երկխոսության ձևավորմանը՝ տեխնոլոգիաներով պայմանավորված Հայաստանի տնտեսության վերափոխման օրակարգի ստեղծման նպատակով: Սույն և նախորդ զեկույցները կարող եք կարդալ այստեղ >>