ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ներդրումային խորհրդատվություն

Ներդրումային որոշումները սահմանում են ընկերության գործունեության ուղղվածությունը:

Մենք աջակցում ենք մեր հաճախորդներին բացահայտելու այդ ընտրությունը և քաջալերում կատարելու այն: Առաջարկում ենք գործիքներ, որոնցով մեր հաճախորդները կարող են լավագույնս կիրառել իրենց հիմնարար կարողությունները` մրցակցային առավելությունների հասնելու համար: Մեր խորհրդատվությունն ու առաջարկվող գործիքները միշտ հիմնվում են փաստերի, մանրակրկիտ վերլուծության և համապարփակ համադրման վրա։

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

• Միջին և երկարաժամկետ ռազմավարությունների ձևավորում և ռազմավարական պլանների կազմում
• Մրցակցային վերլուծությունների իրականացում
• Սցենարային պլանավորում
• Ռազմավարության իրագործման գործիքների ձևավորում և ներդրում
• Ռազմավարության և ընթացիկ գործունեության միջև հստակ կապերի սահմանում օպերացիոն ցուցանիշների համակարգի և այլ գործիքների միջոցով։

Ի-Վի Քոնսալթիգը ներգրավված էր ընկերության տնօրենների խորհրդում՝ առաջադրված ընկերության մեջ փայատիրական ներդրում իրականացրած միջազգային ֆինանսական հաստատության կողմից: – Մանդատը ներառում էր ընկերությանը ավելի լավ ռազմավարական մենեջմենթ և կորպորատիվ կառավարում ունենալու հարցում օժանդակելը: Ի-Վի Քոնսալթինգը ներդրեց երկարաժամկետ ռազմավարության և մեկ տարվա բյուջետավորման վրա հիմնված ռազմավարական պլանավորման համակարգ: Գործառնական կառավարման գործիքների մասն իր մեջ ներառում էր շարունակական բյուջետավորումը (rolling budgets), գործունեության արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների մոնիտորինգը և այլն։

Ի-Վի Քոնսալթիգը ներգրավված էր ընկերության տնօրենների խորհրդում՝ առաջադրված ընկերության մեջ փայատիրական ներդրում իրականացրած միջազգային ֆինանսական հաստատության կողմից: – Մանդատը ներառում էր ընկերությանը ավելի լավ ռազմավարական մենեջմենթ և կորպորատիվ կառավարում ունենալու հարցում օժանդակելը: Ի-Վի Քոնսալթինգը ներդրեց երկարաժամկետ ռազմավարության և մեկ տարվա բյուջետավորման վրա հիմնված ռազմավարական պլանավորման համակարգ: Գործառնական կառավարման գործիքների մասն իր մեջ ներառում էր շարունակական բյուջետավորումը (rolling budgets), գործունեության արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների մոնիտորինգը և այլն։

Ի-Վի Քոնսալթիգը ներգրավված էր ընկերության տնօրենների խորհրդում՝ առաջադրված ընկերության մեջ փայատիրական ներդրում իրականացրած միջազգային ֆինանսական հաստատության կողմից: – Մանդատը ներառում էր ընկերությանը ավելի լավ ռազմավարական մենեջմենթ և կորպորատիվ կառավարում ունենալու հարցում օժանդակելը: Ի-Վի Քոնսալթինգը ներդրեց երկարաժամկետ ռազմավարության և մեկ տարվա բյուջետավորման վրա հիմնված ռազմավարական պլանավորման համակարգ: Գործառնական կառավարման գործիքների մասն իր մեջ ներառում էր շարունակական բյուջետավորումը (rolling budgets), գործունեության արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների մոնիտորինգը և այլն։