Գյուղատնտեսություն և սննդի արտադրություն

Գյուղատնտեսության ոլորտում մեր ունեցած փորձառությունը, բացի առանձին արտադրողների հետ աշխատանքից, ներառում է նաև Հայաստանի գյուղական համայնքների տնտեսական աճի խթանումը: