Շինարարություն և անշարժ գույք

Այս սեգմենտի մեր փորձառությունը ներառում է կառուցապատման և շինարարական նյութերի ոլորտները: Կառուցապատման՝ մեր կողմից խորհրդատվություն ստացած ծրագրերի կուտակային ծավալը մոտ 1 մլն․ քմ․ է: Մենք աջակցել ենք հաճախորդներին նախագծերի իրականացման համար ներդրումներ գտնելու, ռազմավարության ձևակերպման և պլանավորման հարցերում: