ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԱԿՆԱՐԿՆԵՐ

Ներկայիս անորոշ և հեղհեղուկ միջավայրերում բազմաթիվ
երկրներ մրցակցային առավելությունների վրա հիմնված կայուն աճի
խթանման նոր աղբյուրների փնտրտուքների փուլում են գտնվում:
Տնտեսական հենքը կարող է փոխվել միայն գրագետ ձևակերպված,
իրատեսական և բոլորի կողմից ընդունելի տեսլականի
և ռազմավարության մշակման միջոցով: