Ֆինանսական ոլորտ

Այս ոլորտում մենք մասնագիտանում ենք նոր թվանշային գործիքների և մոտեցումների մշակման ու ներդրման մեջ՝ սկսած տվյալների վերլուծությունից, մինչ գործընթացների ռոբոտային ավտոմատացում (RPA)։

Տրամադրում ենք նաև մի շարք «ավանդական ծառայություններ», ինչպես, օրինակ, հարցումների միջոցով սպառողների նախասիրությունների հետազոտություններ, կատարողական ցուցանիշների համակարգերի մշակման և ներդրման միջոցով՝ գործառնությունների արդյունավետության բարելավում և այլն։