Դեղագործություն և առողջապահություն

Մենք ընկերություններին օգնում ենք հարմարեցնելու իրենց փորձը ոլորտի փոփոխվող միջավայրին և գտնելու նոր հնարավորություններ: Մեր փորձառության ոլորտներից են նոր ապրանքների ձևավորման և հաջողակ ռազմավարությունների մշակումը, սպառողների նոր սեգմենտների և նոր շուկաների ուսումնասիրությունները, միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ ֆինանսավորման ներգրավման ուղղությամբ պատվիրատուի պահանջներին համապատասխան օժանդակությունը և այլն։