Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

Պատշաճ կազմակերպված ընկերություններն ունակ են հեղափոխական նվաճումների:

Լավ մտածված կազմակերպական կառուցվածքը կարող է խթանել կատարողականը, ինչպես նաև ընկերության ներքին և արտաքին ռիսկերը կառավարելի դարձնել: Մյուս կողմից՝ հաջողության հիմնական գործոնը մնում է մարդկային կապիտալի որակն ու շահադրդումը: Մենք օժանդակում ենք մեր հաճախորդներին ձևավորել կազմակերպությունը «սոսնձող» միասնական նպատակներ և արժեքներ, հստակ որոշումների ընդունման և իրագործման համակարգեր: Մենք օգնում ենք մեր հաճախորդներին ստանալ բարձր արդյունքներ շահադրդման բարձր մակարդակ ունեցող անձնակազմի, միասնական նպատակների և արդյունավետության ցուցանիշներից կախված վարձատրության համակարգերի շնորհիվ։

ծառայություններ

  • Մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգերի ախտորոշում
  • Կազմակերպական կառուցվածքի օպտիմալացում
  • Անձնակազմի գնահատման համակարգերի մշակում
  • Անցնակազմի շահադրդման մակարդակի գնահատում
  • Անձնակազմի շահադրդման համակարգերի մշակում