Հանքային ոլորտ

Գների տատանումների պայմաններում կայուն մրցունակություն ապահովելու նպատակով հանքարդյունաբերական ընկերությունները պետք է գործառնությունների արդյունավետության իրական առավելություն ապահովեն, մշակեն և իրագործեն գործառնությունների թվայնացման հստակ ռազմավարություն և ապահովեն ռեսուրսների արդյունավետության բարձր մակարդակ։

Մեր աշխատանքները կարող են լինել ներդրումային ծրագրերի մշակումից, մինչև ոլորտի ռազմավարությունների և քաղաքականությունների մշակում։

Հաճախ նաև համագործակցում ենք ոլորտի համաշխարհային լավագույն մասնագետների հետ՝ մեր հաճախորդներին  նեղ մասնագիտական խորհրդատվությամբ օգնելու համար։