ԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 2019

by admin |Հոկտեմբեր 23, 2019 |0 Մեկնաբանություն Զեկույցը վերլուծում և անդրադառնում է Հայաստանում աշխատաշուկայի մարտահրավերներին, տեղաշարժերին և հնարավորություններին՝ կարևորելով կրթության համակարգի հիմնական պահանջները և բարեփոխումների օրակարգը՝ սպառնալիքների լուծման և ռազմավարական հնարավորությունների գրավման համար: ԲԵՌՆԵԼ

ԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 2017

by admin |Հոկտեմբեր 8, 2019 |0 Մեկնաբանություն , Զեկույցը կենտրոնացված է չորրորդ արդյունաբերական հեղաշրջման, բեկումնային տեխնոլոգիաների տարածման, դրանց ընդհանրական ազդեցության և Հայաստանի համար ստեղծվող հնարավորությունների վրա: ԲԵՌՆԵԼ

ԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 2014

by admin |Սեպտեմբեր 22, 2019 |0 Մեկնաբանություն , Սույն զեկույցը համապարփակորեն լուսաբանում է Հայաստանի մրցունակության կատարողականը և աճի ախտորոշման գործիքակազմի միջոցով ներկայացնում է երկարաժամկետ աճը զսպող սահմանափակումների խորքային վերլուծություն: ԲԵՌՆԵԼ

ԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 2012

by admin |Սեպտեմբեր 18, 2019 |0 Մեկնաբանություն , Զեկույցի այս թողարկումը նպատակ ունի նպաստելու պետական և մասնավոր հատվածների երկխոսության օրակարգի ընդլայնմանը: ԲԵՌՆԵԼ

ԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 2010

by admin |Սեպտեմբեր 16, 2019 |0 Մեկնաբանություն , Սույն զեկույցը համապափակորեն լուսաբանում է Հայաստանի միջազգային մրցունակության դիրքը և բարձրագույն կրթության ոլորտի մարտահրավերներն ու հեռանկարները: ԲԵՌՆԵԼ

ԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 2009

by admin |Սեպտեմբեր 14, 2019 |0 Մեկնաբանություն , Սույն հրատարակության թեմատիկ ուղղվածության ընտրությունը բխում է նաև նախորդ զեկույցի տրամաբանությունից, որտեղ ինովացիոն քաղաքականությունը դիտվել էր ռազմավարական ճեղքման համար առաջարկվող լծակների համակարգի հիմնական բաղկացուցիչներից: ԲՌՆԵԼ

ԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 2008

by admin |Սեպտեմբեր 12, 2019 |0 Մեկնաբանություն , Սույն զեկույցում Հայաստանի տնտեսական կատարողականը չափվել է տարածաշրջանային նմանակից և մրցակից երկրների համեմատությամբ։ Այս ընտրությունը պայմանավորված է նաև երկրի դիրքավորման հնարավորություններով, ինչը առաջարկվել է ՀԱՄ զեկույցում: ԲԵՌՆԵԼ