Առաջընթացի ազգային զեկույց Հայաստան 2015

by admin |Սեպտեմբեր 24, 2019 |0 Մեկնաբանություն , Զեկույցը վերլուծում է Հայաստանի կատարողականը բոլոր թիրախային ցուցանիշների գծով, սոցիալական և տնտեսական համատեքստում, որոնք ազդել են յուրաքանչյուր ՀԶՆ բնագավառի զարգացումների վրա։ ԲԵՌՆԵԼ