ԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 2008

by admin |Սեպտեմբեր 12, 2019 |0 Մեկնաբանություն , , , Սույն զեկույցում Հայաստանի տնտեսական կատարողականը չափվել է տարածաշրջանային նմանակից և մրցակից երկրների համեմատությամբ։ Այս ընտրությունը պայմանավորված է նաև երկրի դիրքավորման հնարավորություններով, ինչը առաջարկվել է ՀԱՄ զեկույցում: ԲԵՌՆԵԼ