ԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 2009

by admin |Սեպտեմբեր 14, 2019 |0 Մեկնաբանություն , , , Սույն հրատարակության թեմատիկ ուղղվածության ընտրությունը բխում է նաև նախորդ զեկույցի տրամաբանությունից, որտեղ ինովացիոն քաղաքականությունը դիտվել էր ռազմավարական ճեղքման համար առաջարկվող լծակների համակարգի հիմնական բաղկացուցիչներից: ԲՌՆԵԼ