ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2019 Թ․ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի բնակչության ֆինանսական կարողությունների ցուցիչը 2019 թ. կազմել է 46.8%, ըստ որի Հայաստանն ընդգրկվել է միջին ֆինանսական կարողություններ ունեցող երկրների խմբում: Ուսումնասիրությունն իրականացրել է «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲ ընկերությունը` ՀՀ ԿԲ կարիքների համար Միջազգային համագործակցության խնայողական բանկերի հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ: Հարցումները կատարվել են ՀՌԿԿ-Հայաստան հիմնադրամի կողմից: ԲԵՌՆԵԼ