ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԿԱՆԱՆՑ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Ի-Վի Քոնսալթինգը» համահեղինակել է «Հայաստանում կանանց ձեռներեցության ուսումնասիրությունը» (Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա/Համաշխարհային բանկի խումբ և Միացյալ Թագավորության կառավարության Լավ կառավարման հիմնադրամ)։ Զեկույցի նպատակն է բացահայտել այն իրողությունները, խոչընդոտները և հնարավորությունները, որոնց առերեսվում են հայ կին ձեռներեցները, ներառյալ COVID-19-ով պայմանավորված մարտրահրավերները։ ԶԵԿՈՒՅՑ