ԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 2008

Սույն զեկույցում Հայաստանի տնտեսական կատարողականը չափվել է տարածաշրջանային նմանակից և մրցակից երկրների համեմատությամբ։ Այս ընտրությունը պայմանավորված է նաև երկրի դիրքավորման հնարավորություններով, ինչը առաջարկվել է ՀԱՄ զեկույցում: ԲԵՌՆԵԼ