ԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 2010

Սույն զեկույցը համապափակորեն լուսաբանում է Հայաստանի միջազգային մրցունակության դիրքը և բարձրագույն կրթության ոլորտի մարտահրավերներն ու հեռանկարները: ԲԵՌՆԵԼ