ԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 2014

Սույն զեկույցը համապարփակորեն լուսաբանում է Հայաստանի մրցունակության կատարողականը և աճի ախտորոշման գործիքակազմի միջոցով ներկայացնում է երկարաժամկետ աճը զսպող սահմանափակումների խորքային վերլուծություն: ԲԵՌՆԵԼ