ԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ 2019

Զեկույցը վերլուծում և անդրադառնում է Հայաստանում աշխատաշուկայի մարտահրավերներին, տեղաշարժերին և հնարավորություններին՝ կարևորելով կրթության համակարգի հիմնական պահանջները և բարեփոխումների օրակարգը՝ սպառնալիքների լուծման և ռազմավարական հնարավորությունների գրավման համար: ԲԵՌՆԵԼ