Հանրային ոլորտ

Ի-Վի Քոնսալթինգը քաղաքականությունների մշակման գլխավոր մասնակիցներից է եղել այնպիսի ոլորտների համար, ինչպիսին են արտահանման խթանումը, արդյունաբերական աճը, ֆինանսական բազմազանեցումը, նորարարություններն ու ՏՏ զարգացումը, ինչպես նաև զբոսաշրջությունը: Մեր ղեկավարությանը հաճախ հրավիրում են մասնակցելու պետական մասնավոր համագործակցության վրա հիմնված նախաձեռնությունների և խորհրդակցությունների։

Ի-Վի Քոնսալթինգն ակտիվորեն ներգրավված է առաջատար միջազգային կազմակերպությունների (ինչպիսին են Համաշխարհային բանկը, ԱՄՆ ՄԶԳ-ն, ԳՄՀ-ն, ՄԱԿ-ը, ՏՀԶԿ-ն և այլն)՝ մասնավոր ոլորտի զարգացմանն ուղղված նախաձեռնությունների իրագործման մեջ: