Ռազմավարական խորհրդատվություն

Ռազմավարության իմաստը ընտրությունն է:

Մենք աջակցում ենք մեր հաճախորդներին բացահայտելու այդ ընտրությունը և քաջալերում կատարելու այն: Առաջարկում ենք գործիքներ, որոնցով մեր հաճախորդները կարող են լավագույնս կիրառել իրենց հիմնարար կարողությունները` մրցակցային առավելությունների հասնելու համար: Մեր խորհրդատվությունն ու առաջարկվող գործիքները միշտ հիմնվում են փաստերի, մանրակրկիտ վերլուծության և համապարփակ համադրման վրա:

Ծառայություններ

  • Միջին և երկարաժամկետ ռազմավարությունների ձևավորում և ռազմավարական պլանների կազմում
  • Մրցակցային վերլուծությունների իրականացում
  • Սցենարային պլանավորում
  • Ռազմավարության իրագործման գործիքների ձևավորում և ներդրում
  • Ռազմավարության և ընթացիկ գործունեության միջև հստակ կապերի սահմանում օպերացիոն ցուցանիշների համակարգի և այլ գործիքների միջոցով։